Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 06.01.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Gudstjenester t.o.m. 18. januar avlyst
pga pandemien.

SØNDAG 24. JANUAR
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 31. JANUAR
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Seniorkoret og elever fra kulturskolendeltar.
Takkoffer: Menighetens trosopplæring.

SØNDAG 7. FEBRUAR
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 14. FEBRUAR
Våler kirke kl 17.00.
Takkoffer: Misjonsprosjekt i Etiopia
Årsmøte i Våler menighet og samling for frivillige.

TIRSDAG 17. FEBRUAR
Våler Omsorgssenter kl 11.00

SØNDAG 21. FEBRUAR
Gravberget kirke kl 11.00. Takkoffer.
Årsmøte i Gravberget menighet.

SØNDAG 28. FEBRUAR
Ingen gudstjenesteSØNDAG 7. MARS
Våler kirke kl 11.00.
Tårnagenter deltar.
Takkoffer: Menighetens trosopplæring.

SØNDAG 14. MARS
Vålertunet kl 17.00.
Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid.
Kirkekaffe.

SØNDAG 21. MARS
Våler kirke kl 11.00.
Takkoffer: Det Norske Misjonsselskap.

TIRSDAG 23. MARS
Våler Omsorgssenter kl 11.00

TIRSDAG 23. MARS
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Konfirmantene går med innsamlingsbøsser.
Med forbehold om endringer.
Vi er pålagt å registrere alle tilstedeværende ved gudstjenester
og kirkelige handlinger.
Det vil gjøre registreringen enklere
og raskere om du skriver navn
og telefonnummer på en lapp som leveres ved inngangen.


Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Søndag 6. desember

11:00

Våler kirke

Søndag 13. desember

11:00

Våler kirke

Fredag 25. desember

12:00

Våler kirke

2021Søndag 10. januar

11:00

Våler kirke

Søndag 17. januar

11:00

Våler kirke

Søndag 31. januar

11:00

Våler kirke

Søndag 21. februar

11:00

Gravberget kirke

Søndag 7. mars

11:00

Våler kirke

Søndag 21. mars

11:00

Våler kirke

Ønske om dåp i Risberget kirkesal og Gravberget kirke utover oppgitte datoer, kan avtales.