Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 13.03.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Påsken
TORSDAG 9. APRIL
Våler kirke kl 18.00. Nattverdsgudstjeneste.

FREDAG 10. APRIL
Våler kirke kl 18.00 Musikkandakt på langfredag.

LØRDAG 11. APRIL
Risberget kirkesal kl 17.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Risberget menighet.

SØNDAG 12. APRIL
Våler kirke kl 11.00 Høytidsgudstjeneste
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 19. APRIL
Ingen gudstjeneste.

ONSDAG 22. APRIL
Våler Omsorgssenter kl 11.00. Nattverdgudstjeneste

SØNDAG 26. APRIL
Ingen gudstjeneste.
Konfirmantene til Nidaros.

SØNDAG 3. MAI
Våler kirke kl 11.00 Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 10. MAI
Våler kirke kl 17.00 Samtalegudstjeneste.
Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid.

FREDAG 17. MAI
Gravberget kirke kl 10.00 Gudstjeneste.
Vaaler Sangforening.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Våler kirke kl 12.15 Familiegudstjeneste.
Vaaler Sangforening
Takkoffer: Markering 1000-års jubileum.

ONSDAG 20. MAI
Våler Omsorgssenter kl 11.00. Nattverdgudstjeneste.

SØNDAG 24. MAI
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 31. MAI
Konfirmasjonsgudstjenester:
Våler kirke kl 11.00
Våler kirke kl 13.00
Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid.
Med forbehold om endringer.
Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Søndag 2. februar

11:00

Våler kirke

Søndag 23. februar

11:00

Gravberget kirke

Søndag 8. mars

11:00

Våler kirke

Søndag 22. mars

11:00

Våler kirke

Søndag 5. april

13:00

Risberget kirkesal

Lørdag 11. april

17:00

Risberget kirkesal

Søndag 12. april

11:00

Våler kirke

Søndag 3. mai

11:00

Våler kirke

Søndag 7. juni

11:00

Våler kirke

Ønske om dåp i Risberget kirkesal og Gravberget kirke utover oppgitte datoer, kan avtales.