Kirken i Våler 

    

  Våler kirkelige fellesråd
  Kirkekontoret
  2436 VÅLER I SOLØR
  Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
  Fax: 62 42 40 71
  E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

 
     
 

"MARIAKIRKEN"
Vålers første kirke

 


Den første kirken, Vålakirkja - Mariakirken -
slik en antar den så ut.

 

Snorre Sturlason (1178-1241) beretter: Mot vårparten 1022 for Olav Haraldsson (Olav den hellige (995-1030)) øster til
Solør og kristnede den bygd. Sagnet forteller videre: Da det i kongens nærvær var avgjort at det skulle bygges en kirke,
ble det uenighet om stedet. Olav avgjorde saken, i det han stående ved den kilde hvor han vannet sin hest - og som ennå bærer hans navn, skjøt ut en pil og erklærte at der hvor den falt ned skulle kirken bygges. Pilen falt ned i en "vaal" dvs. en stubbmark med kvisthauger like ved elvens (Glommas) bredd. Derav fikk kirken sitt navn (i dagligtale Vaalakirkja) - og derav navnet Våler.

Kirken ble viet Maria (Jesu mor).

Gjennom århundrene ble kirken ombygget/utbygget to ganger - helt til den på slutten av 1700 tallet var i så dårlig forfatning at en større kostnadskrevende restaurering var nødvendig. I tillegg var kirken blitt for liten. Det ble da bestemt at det skulle bygges ny og større kirke nord for den gamle - ved Kongeveien.

Det er få bygder som har en så klar bevissthet om sin kristningshistorie som Våler. I dag er stedet hvor kirken lå, blitt Mariakirken Minnelund. En kunstnerisk utførelse av Olavspila preger dette vakre området. Pila er også gjengitt i Vålers kommunevåpen.

 

 
     

      Sist oppdatert: 16.12.2010

Ansvarlig: Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71