Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER MENIGHETSRÅD

(Perioden 01.11.19 - 31.10.23)Medlemmer:

    
       ARBEIDSUTVALGET RISBERGET

(Perioden 01.11.19 - 31.10.23)


Medlemmer:


Nettskredder:

Sist oppdatert 23.11.2019


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Rannveig Østertun Homlong
Leder
Stein Ivar Sandnæs      Nestleder
Ola Sørlundsengen
Kari Helene Butteberg
Ivar O. Krekvik
Randi Fengsrud
Veronica Heidi Solhaugen
Einar Vannebo - Soknepresten i Våler
Varamedlemmer:
Anne Sofie Hynne
Lene Dreier Martinsen
Toril Helene Krisiansen
Sylvia Narbuvoll
Turid Skjæret
Liv Larsen Burud
Sylvia Narbuvoll
Bent E. Evenstad Thoresen
MR-leder (MR-representant)